Back

Allmänna villkor

 1. Allmänt

1.a

Våra allmänna villkor (”villkoren”) gäller när du som konsument (”du”) lägger en beställning via www.zoogiganten.se och dess hörande sidor, (”webbutiken”). Du ingår avtal med Zooab i Lomma AB, organisationsnummer 556961-9843, här kallad (”Zoogiganten”) Våra kontaktuppgifter och övrig information om Zoogiganten framgår på webbutiken. Villkoren tillämpas dig i egenskap av konsument och som gör dina beställningar via zoogiganten.se

1.b

Zoogiganten följer de regler och föreskrifter som fastställts för distanshandeln.

1.c

För att kunna beställa på webbutiken måste du vara 18 år fyllda. Zoogiganten accepterar i enlighet med svensk lag, inte kreditköp till de personer som är under 18 år. Zoogiganten förbehåller sig rätten att i särskilda fall neka eller förändra din beställning (exempel på detta kan vara om du angivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.d

Zoogiganten reserverar sig för eventuell slutförsäljning, felaktiga varusaldon, bild- och skrivfel i webbutiken, felaktiga priser och eventuella prisjusteringar (detta kan t.ex. bero på förändrade priser från leverantörer.) Zoogiganten äger rätt att när som helst korrigera och ändra dessa och motsvarande felaktigheter. Bildinformation i webbutiken och dess tillhörande sidor skall ses som illustrationer. Dessa illustrationer kan ej förväntas återge antal varor som erhålls eller varans exakta utseende, härstamning eller funktion. Zoogiganten ansvarar ej för eventuell information från tredje part.

1.e

Webbutiken med tillhörande sidor, inklusive dessas innehåll, ägs av Zoogiganten eller dess licensgivare. Informationen skyddas genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Firmanamn, produktnamn, varumärken, bilder, grafik, layout, design och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får ej kopieras. Ej heller användas utan skriftligt godkännande från Zoogiganten.

 1. Avtal och Orderregler

2.a

Vill du genomföra ett köp i webbutiken måste våra villkor accepteras. När du acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren till fullo, du godkänner även att du tagit del av vår information och samtycker till vår policy om personuppgifter och sekretess. Det innebär även att du samtycker till vår användning av cookies.

2.b

Avtal gällande köp ingås först då Zoogiganten bekräftat din beställning och du mottagit din orderbekräftelse. Vi uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse, om du behöver komma i kontakt med vår kundtjänst. Du får ångra din order ändra fram tills den bekräftats av oss. I detta fall kommer Zoogiganten att återbetala alla eventuella betalningar som du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort gällande den aktuella beställningen.

 1. Kunduppgifter etc.

3.a

Vi rekommenderar du att skapa ett användarkonto, kallat ”Mitt zoo” hos oss innan du handlar i webbutiken. När du registrerar dig och/eller genomför en beställning blir du ombedd att uppge utvalda personuppgifter. Uppgifterna du fyller i skall vara korrekta och fullständiga. Du ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Hur vi behandlar personuppgifter hittar du information om i vår integritetspolicy.

3.b

Du ansvarar för att inte någon annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får ej delge någon obehörig ditt användarnamn och lösenord. Uppgifter om användarnamn och lösenord förvaras så att obehöriga ej kan få tillgång till informationen. Anmäl omgående till Zoogiganten om du misstänker att obehörig fått tillgång till dina uppgifter. Om du ej anmält detta ansvarar du för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter.

3.c

Om det väcks misstanke från oss om missbruk av ditt användarkonto, dina inloggningsuppgifter eller om att ditt användande bryter mot villkoren har Zoogiganten rätt att stänga av dig från våra tjänster. Vid behov har Zoogiganten även rätt att ge dig nya inloggningsuppgifter.

 1. Priser, kostnader och betalning

4.a

När du beställer av oss gäller de priser som anges i webbutiken vid betalningstillfället. Priserna anges i svenska kronor (inklusive moms.) I priserna inkluderas inte betalnings- och fraktavgifter. Dessa anges separat.

4.b

Betalning kan ske genom de metoder vi anger i webbutiken. Som regel tar vi betalt redan då du gör din beställning, såvida inte fakturabetalning eller annat betalsätt överenskommits med Zoogiganten. Kreditupplysning kan komma att ske vid fakturabetalning eller delbetalning. Antingen av Zoogiganten eller dess samarbetspartners. I sådant fall upplyses du om detta. Zoogiganten äger rätt att inte alltid erbjuda alla sorters betalsätt, och även att ändra betalsätt om den metod du valt ej fungerar vid tillfället för köpet.

 1. Tillfälliga erbjudanden eller kampanjer

Det kan ske att Zoogiganten i Webbutiken erbjuder förmånligare villkor än vad som framgår av dessa allmänna villkor. Dessa villkor gäller endast under den tid kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Zoogiganten. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla kampanjer. Vid avslut eller återkallande av kampanj gäller dessa allmänna villkor utan förändringar. Erbjudanden i Webbutiken gäller under en begränsad tid och endast så länge lagret räcker.

 1. Leverans, frakt och transport

6.a

De varor vi har i vårt lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som vi anger i webbutiken, såvida inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med beställning av varor som av olika anledningar inte finns i vårt lager)

6.b

Förväntad leveranstid av din vara framgår i din orderbekräftelse, i kassan och/eller på aktuella produktsida i webbutiken. Om vi inte överenskommelse om annat skett och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och det inte beror på dig som kund, äger du rätt att häva det aktuella köpet.

6.c

Ska paketet lösas ut ska du göra detta inom den tid som aviseringen anger. Paket ska normalt hämtas ut personligen eller via ombud med giltig legitimation och ditt sändningsnummer.  I de fall du inte hämtar ut ditt paket har Zoogiganten rätt att debitera dig en avgift á 149 kr

 1. Ångerrätt

7.a

När du beställer i Webbutiken gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Alltså har du rätt att ångra ditt köp genom att meddela Zoogiganten detta inom 14 dagar från det att du eller eventuellt ombud mottagit den beställda varan. I de fall en vara har förseglats får du inte bryta förseglingen. Rätten att ångra sig upphör när du bryter förseglingen.

7.b

På följande typer av produkter gäller ej ångerrätten:

-Specialvaror som har tillverkats enligt dina personliga instruktioner eller som på annat sätt har fått en unik personlig prägel.

Produkter med bruten försegling av typen som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis foder, bäddar, godis, inredning till burar etc.)

7.c

I det fall du ångrar köpet måste du före det att ångerfristen löpt ut, skicka ett tydligt meddelande till Zoogiganten via mail. Ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i ditt mail. Önskar du ej använda ovan beskriven metod kan du använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt (www.konsumentverket.se)

7.e

När du utnyttjar ångerrätten står du för returkostnader och ansvarar för varans skick. Både efter det att du har mottagit varan och under returfrakten. Returnera varan inom 14 dagar från det datum meddelande om önskan av utnyttjande av ångerrätt lämnades till Zoogiganten. Varan ska skickas i säkert emballage och vara i originalskick, originalförpackning och utan bruten eventuell försegling.

7.f

Om du ångrar ditt köp betalar Zoogiganten tillbaka det belopp som du betalat för varan. Zoogiganten äger rätt att på det belopp som ska återbetalas dra av den summa som motsvarar varans värdeminskning mot varans ursprungliga värde, om värdeminskning beror på att du har hanterat varan mer än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktioner.

7.g

Zoogiganten återbetalar beloppet senast inom 14 dagar från och med det datum Zoogiganten tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätt.  Återbetalningen kan dock dröja tills Zoogiganten tagit emot varan eller mottagit bevis om att varan har returnerats. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som du själv valt. Förutsatt att andra överenskommelser inte finns eller att hinder uppstår för sådan återbetalning.

 1. Garanti och reklamationsrätt

8.a

Information om eventuella garantier samt garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns i webbutiken. Varugaranti täcker endast ursprungliga fabrikationsfel. Fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varan omfattas inte. Spara din orderbekräftelse, den gäller som garantibevis.

8.b

Vi följer reklamationsrätten enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. När du vill anmäla fel på beställd skall du kontakta Zoogiganten så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Reklamationer som sker inom två månader från upptäckt felet anses ha lämnats inom rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på zoogiganten.se.

8.c

Vid godkända reklamationer står Zoogiganten för returfrakten.

8.d

Vid mottagen och godkänd reklamation kompenseras du av Zoogiganten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. En reklamation kan nekas om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vi följer Zoogiganten riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. www.arn.se. www.konsumentverket.se.

 1. Länkar till andra parter.

I webbutiken och dess tillhörande sidor kan länkar till andra webbplatser utanför Zoogigantens kontroll förekomma. Även webb-platser utanför Zoogigantens kontroll kan länka till Webbutiken. Zoogiganten ansvarar inte för skydd eller sekretess av den information eller personuppgifter du anger på andra webbplatser.

 1. Händelser utöver vår kontroll

För förseningar orsakade av omständigheter som Zoogiganten inte kunnat råda över ansvarar inte Zoogiganten. Exempelvis allmän arbetskonflikt, eldsvåda, oväder, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i kommunikationsförbindelser eller förseningar/fel i tjänster från underleverantör. Dessa omständigheter utgör befrielsegrund från skadestånd och andra påföljder. Har omständigheter av dessa slag varat över två månader äger både du och Zoogiganten rätt att häva köpet utan fördröjning.

 1. Förändringar i våra villkor

Dessa villkor kan komma att ändras när som helst. Ändringar gäller från att du har accepterat villkoren, vilket sker i samband med nytt köp eller vid besök av webbutiken och dess tillhörande sidor. Vi rekommenderar dig att hålla dig uppdaterad i webbutiken regelbundet för att kunna ta del av eventuella förändringar i villkoren.

 1. Giltighet

Vid de fall kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd finner att bestämmelser i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, är denna bestämmelse och alla övriga bestämmelser vara gällande enligt tillämplig lag. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas ersätts av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 1. Lag och tvist

13.a

Tvister löses i första hand i samförstånd genom diskussion med Zoogigantens kundtjänst.

13.b

I de fall tvist ej kan lösas via Zoogigantens kundtjänst ber vi dig vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. www.arn.se. I sådant eventuellt fall följer Zoogiganten beslut från ARN eller motsvarande organ.

13.c

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.b ovan. I sista hand skall tvist lösas av allmän domstol.

 

Dessa allmänna villkor har fastställts av Zoogiganten den 2018-05-16